sábado, 8 de mayo de 2010

El somni d'Ícar, amb els nostres impostos

La darrera aventura de la Generalitat ha estat tenir una companyia catalana de bandera, Spanair.

La Generalitat ha comprat Spanair, mitjançant una societat semipública anomenada “Iniciatives Empresarials Aeronàutiques”, que l’any 2009 ja va tenir pèrdues per 100 milions d’euros i hi ha la previsió de pèrdues de 30 milions d’euros aquest any. Tanmateix, la Generalitat li ha fet un préstec de 40 milions i les caixes catalanes -una altra vegada les caixes al servei del poder polític- han sindicat un préstec a favor de la companyia.

L’entrada de capital públic a Spanair és una actuació en contra de lògica del mercat, que es realitza quan tots els Estats ja han privatitzat les seves companyies aèries. I que això es faci en un moment de greu crisi econòmica, posa de manifest la frivolitat i manca de criteri econòmic dels responsables de la Generalitat, que no dubten en entrar en el mercat aeronàutic amb una petita companyia aèria en un sector que està en plena fase de fusions i reestructuracions, únicament amb l’objectiu de tenir una companyia de bandera, encara que sigui d’estar per casa.

El mercat aeronàutic ja disposa d’oferta suficient que autoregula oferta i demanda. La presència pública de la Generalitat serà incapaç de dinamitzar l’economia catalana, excusa per fer aquesta despesa multimilionària.

Esperem que la crisi no acabi fonent les ales d’aquesta companyia, com el somni d’Ícar, i que novament acabem posant més diners públics per refinançar els deutes d’aquesta companyia o per pagar indemnitzacions milionàries de les clàusules de blindatge dels directius-amics, sense cap exigència de responsabilitat ni legal ni política.

Empreses públiques fòra del control institucional del Síndic de comptes i del Parlament; en definitiva de la ciutadania, que amb els seus impostos sostenim aquest “somni” de megalomania del govern Montilla.

UPyD ja ha posat xifres del malbaratament de recursos destinats únicament a suportar un estat autonòmic hipertrofiat, redundant i ineficaç on es distreuen recursos per atendre despeses de sosteniment del immens muntatge institucional autonòmic.

I a Catalunya, això s’ha vist incrementat amb la voluntat de crear un sistema institucional paraestatal amb la creació de organismes, entitats i empreses publiques absolutament innecessàris.

Quin luxe!


El sueño de Ícaro, con nuestros impuestos

La última aventura de la Generalidad ha sido tener una compañía de bandera catalana, Spanair.

La Generalitat ha comprado Spanair, mediante una sociedad semipública llamada “Iniciatives Empresarials Aeronàutiques”, que durante el año 2009 tuvo pérdidas de 100 millones de euros y hay la previsión de pérdidas para este año de 30 millones de euros. La Generalidad, también, le ha hecho un préstamo de 40 millones y las cajas catalanas –otra vez, las cajas al servicio del poder político- han sindicado un préstamo a favor de la compañía.

La entrada de capital público en Spanair es una actuación en contra de la lógica del mercado, que se realiza cuando los todos los Estados han privatizado sus compañías aéreas. Y que esto se haga en un momento de grave crisis económica, pone de manifiesto la frivolidad y la falta de criterio económico de los responsables de la Generalidad, que no dudan a entrar en el mercado aeronáutico con una pequeña compañía aérea en un sector en plena fase de fusiones y reestructuraciones, únicamente con el objetivo de tener una compañía de bandera, aunque sea de estar por casa.

El mercado aeronáutico ya dispone de oferta suficiente y que autorregula oferta y demanda, donde la presencia de la Generalidad será incapaz de dinamizar la economía catalana, excusa para hacer este gasto multimillonario.

Esperemos que la crisis no acabe fundiendo las alas de esta compañía, como en el sueño de Ícaro, y que nuevamente acabemos poniendo más dinero público para refinanciar las deudas de esta compañía o para pagar las cláusulas de blindaje de los directivos-amigos con las indemnizaciones millonarias, sin ninguna exigencia de responsabilidad legal ni política.

Empresas públicas fuera del control institucional del Síndico de Cuentas y del Parlamento, en definitiva de la ciudadanía, que con nuestros impuestos sostenemos este “sueño” de megalomanía del gobierno Montilla.

UPyD ya ha puesto cifras del despilfarro de recursos destinados únicamente a soportar un estado autonómico hipertrofiado, redundante e ineficaz donde se distraen recursos para atender sólo gastos de sostenimiento del inmenso montaje institucional autonómico.

En Cataluña, esto se ha visto incrementado con la voluntad de crear un sistema institucional paraestatal con la creación de organismos, entidades y empresas públicas absolutamente innecesarios.

Que lujo!